Simply Compete Logo
for

League Event Match Results

League Name: TTA Saturday League

Event Date: 16 Oct 2021

Download League Event Report
For player:


Pre League Rating: 378

Adjusted To: 442

Post League Rating: 4765 matches

 
 -- Not current member or subscriber.
Winner Loser
Name USATT # Rating Name USATT # Rating Score +/- Head to Head
 (709)
1171855 709
 (442)
271059 378 0 vs
 (624)
1171859 624
 (442)
271059 378 2 vs
 (442)
271059 378
 (578)
269114 578 25 vs
 (627)
216084 570
 (442)
271059 378 2 vs
 (442)
271059 378
 (492)
269570 492 13 vs


Rating Changes for League Event

43 players

Name USATT # Begin Rating End Rating +/-
Unkalkar, Govind 82243 1416 1396 -20
Zhao, Ruichen 97949 624 702 78
Zhang, Maxwell 215977 126 172 46
Shen, Sophia 216084 570 662 92
Gong, Yiwen 216277 418 354 -64
Musthafa, Mohammed Yasin 219888 779 786 7
Jia, Jaden 221549 1289 1300 11
Velayutham, Sivaraam 223759 1446 1459 13
Velayutham, Shriraam 223760 1112 1112 0
Sun, Lucia 230237 909 909 0
Sun, Sheng 230591 645 679 34
Chung, Dan 264714 982 987 5
Musthafa, Abdul Syed 1167093 1194 1200 6
Desai, Tanvi 1169576 758 768 10
Aoun, Patrick 268970 164 255 91
Yang, Sarah 268979 95 89 -6
Prasad, Luya 268980 440 401 -39
Chen, Jun 269097 286 272 -14
shen, Hongwei 269114 578 522 -56
Desai, Aarav 269570 492 534 42
He, Maximilian 270444 943 940 -3
Chen, Alice 1171853 147 128 -19
Dong, Emma 1171855 709 656 -53
Dong, Evan 1171856 350 376 26
Joshi, Arun 1171859 624 622 -2
Tan, Jerry 1171869 199 195 -4
Zhao, Alton 1171873 131 222 91
Li, Kain 270991 69 98 29
Ho, Daniel 271042 174 162 -12
Xu, Junyi 271059 378 476 98
Zhou, Ethan 271061 349 383 34
Dong, Jack 271142 295 286 -9
Wang, Ethan 271145 311 306 -5
Jiang, Eric 271146 57 54 -3
Tan, Harry 271147 18 29 11
Zhang, William 271148 0 0 0
Ho, Titus 271178 0 15 15
Shah, Raghav 271275 301 344 43
Preston, Brett 271503 866 858 -8
Bedi, Tarun 271578 806 728 -78
Lu, Yun 271739 165 120 -45
Cheng, Chi 271927 0 1348 1348
Unkalkar, Malhar 271928 0 0 0

* - Manually adjusted rating