Simply Compete Logo
for

League Event Match Results

League Name: Spttc Saturday Night League

Event Date: 2 Oct 2021

Download League Event Report
For player:


Pre League Rating: 1323

Post League Rating: 12746 matches

 
 -- Not current member or subscriber.
Winner Loser
Name USATT # Rating Name USATT # Rating Score +/- Head to Head
 (1474)
220690 1474
 (1323)
230594 1323 3-1 2 vs
 (1463)
263263 1463
 (1323)
230594 1323 3-2 2 vs
 (1232)
270489 1232
 (1323)
230594 1323 3-1 20 vs
 (1202)
271367 1135
 (1323)
230594 1323 3-1 25 vs
 (1323)
230594 1323
 (909)
271550 909 3-0 0 vs
 (1323)
230594 1323
 (903)
270207 903 3-1 0 vs


Rating Changes for League Event

42 players

Name USATT # Begin Rating End Rating +/-
Berman, Anton 81904 2089 2101 12
Chan, Ryan 93477 2095 2099 4
Chia, Brian 30737 2133 2129 -4
Fuga, Nicholas 94895 1018 1059 41
Iturriaga, Bernardo 1236 2137 2154 17
Pouv, Sophal 92359 2042 2019 -23
Sang, Yoo Pou 25337 1929 1937 8
Sun, Robert 92671 2248 2227 -21
Karimov, Shavkat 92010 1700 1723 23
Osadare, Olajide 83633 2053 2058 5
Seeny, Mart 17404 2052 2034 -18
Sherpa, Tshering 81209 1637 1718 81
Wang, Zexuan 81393 2413 2415 2
Gopalan, Chandrasekar 202352 1756 1696 -60
Shrestha, Prem 211779 1677 1674 -3
Teng, Nadia 215326 1421 1462 41
Yu, Alicia 217211 1813 1784 -29
Lin, Hunlan 218055 2022 2002 -20
Zhang, Mingyan 219649 1574 1676 102
Teng, Brad 220690 1474 1418 -56
Kase, Utako 223100 1611 1586 -25
Cai, Qi 223588 1695 1673 -22
Sun, William 230594 1323 1274 -49
Sudo, Tobin 1131693 1151 1136 -15
Jia, Qiuyi 263263 1463 1466 3
Mejia Cobo, Marcelo 268191 1513 1368 -145
Quinnett, Larry 269826 1228 1277 49
Zubiate, Raquel 270140 732 732 0
Shen, Allen 270203 1376 1393 17
Gao, Zixuan 270207 903 908 5
Sun, Jun 270373 1753 1766 13
Guttenberg, Jeff 270489 1232 1252 20
Zou, Hongjing 270526 999 1118 119
Pise, Prath 271040 1746 1734 -12
Ghoshal, Soumyadeb 271130 1580 1607 27
Wang, Yute 271277 1801 1890 89
Chen, Mike 271308 1685 1710 25
Hsieh, Arthur 271358 1722 1717 -5
McElroy, Chris 271367 1135 1241 106
Pea, Paul 271550 909 897 -12
Patel, Janmesh 271552 989 1003 14
Dora, Jonas 271626 0 2120 2120

* - Manually adjusted rating