Simply Compete Logo
for

League Event Match Results

League Name: 888 League

Event Date: 19 Sep 2021

Download League Event Report
For player:


Pre League Rating: 2729

Post League Rating: 27295 matches

 
 -- Not current member or subscriber.
Winner Loser
Name USATT # Rating Name USATT # Rating Score +/- Head to Head
 (2729)
215762 2729
 (2041)
96180 2041 0 vs
 (2729)
215762 2729
 (2026)
216131 2026 0 vs
 (2729)
215762 2729
 (2004)
71823 2004 0 vs
 (2729)
215762 2729
 (1943)
87979 1943 0 vs
 (2729)
215762 2729
 (2385)
1164234 n/a 0 vs


Rating Changes for League Event

75 players

Name USATT # Begin Rating End Rating +/-
Cavazos, Anthony 56980 1804 1779 -25
Duenas, Austin 88909 1712 1683 -29
Kim, Tae-Hyun 86341 1526 1462 -64
Li, Felix 87979 1943 1971 28
Mock, Kenny 71823 2004 1977 -27
Wong, Johnny 17990 1786 1797 11
Yuen, Alexander 93271 1603 1821 218
Chen, Jinchang 96180 2041 2018 -23
Jha, Arun 126317 1443 1406 -37
Maung, Daniel (Tin Aung) 63659 1518 1608 90
Shu, Cindy 144971 703 703 0
Vishnoi, Vishal 198991 1915 1877 -38
Wang, James 202409 1030 986 -44
Wu, Henry 928279 1936 1959 23
Arcinas, Andrew 212038 1228 1184 -44
Tung, Blessing 212694 1470 1474 4
Kha, Triet 212847 1434 1473 39
Popoola, Atiloluwa 213181 824 788 -36
Zhang, Weizhe 214782 885 970 85
Padamanur, Rignesh 215565 1871 1863 -8
Gommers, Rajko 215762 2729 2729 0
Noorani, Kash 216131 2026 2048 22
Zhang, Andy 216349 1773 1785 12
Zeev, Oren 216793 0 691 691
Ge, Brandon 217848 1265 1269 4
Noorani, Kef 217865 1881 1903 22
Zharzhavsky, Ron 221716 772 772 0
Chen, Sophia 221729 973 1000 27
Li, Jonathan 221740 1333 1352 19
Blanton, Ryan 222118 989 973 -16
Yee, Terry 222120 230 249 19
Li(Jim), Jingsheng 222848 1407 1487 80
Tokuhiro, Yuki 223795 1056 1137 81
Tang, Spencer 229780 368 334 -34
Chawla, Nikhil 256412 1369 1452 83
He, Xianliang 256702 1194 1176 -18
Cui, Xiaohua 1164234 0 2385 2385
Li, Brian 263285 455 393 -62
Kovac, Milan 263652 1326 1294 -32
Goldstein, Kaleb 264867 1366 1314 -52
Feng, Xue Ming 265297 1400 1420 20
Guan, Vincent 265648 656 670 14
Xiao, Kaylin 265649 31 49 18
Floresca, Franklin 268179 859 832 -27
Desai, Tanvi 1169576 606 610 4
Desai, Aarav 269570 423 445 22
Liu, Lichi 270238 880 879 -1
Ramachandran, Prashanth 270490 307 269 -38
Ramachandran, Sahaj 270492 665 594 -71
Ip, Simon 1171858 917 910 -7
Pillai, Keppi 1171866 1143 1184 41
Abramson, Michael 270997 839 835 -4
Mujumdar, Dhawal 271206 355 379 24
Yu, Xuwei 271246 237 248 11
Yu, Nathan 271260 689 800 111
Cao, Wenbin 271268 1709 1694 -15
Shum, Eddy 271272 328 323 -5
Shah, Raghav 271275 0 215 215
Chan, Eliana 271316 176 159 -17
Feng, Cody 271319 288 301 13
Guo, Ethan 271320 342 442 100
Lai, Philip 271321 867 891 24
Li, Alexander 271322 199 208 9
Liu, Rui 271323 172 165 -7
Zhang, Xiheng Tyrus 271325 240 235 -5
Zhang, Ziqi Calista 271326 206 199 -7
Zhang, Ziyi Ilenia 271327 153 168 15
Han, Hanson 271346 265 347 82
Leung, Edan 271387 162 114 -48
Chan, Richard 271388 176 148 -28
Jin, James 271389 1600 1586 -14
Lei, Andy Ka U 271452 266 370 104
Shah, Sagar 1172455 0 279 279
Kwok, Ken 271584 0 964 964
Yeh, Jimmy 271585 0 864 864

* - Manually adjusted rating