Simply Compete Logo
for

League Event Match Results

League Name: Spttc Saturday Night League

Event Date: 28 Aug 2021

Download League Event Report
For player:


Pre League Rating: 1501

Post League Rating: 15026 matches

 
 -- Not current member or subscriber.
Winner Loser
Name USATT # Rating Name USATT # Rating Score +/- Head to Head
 (1688)
202352 1688
 (1501)
60685 1501 3-1 2 vs
 (1501)
60685 1501
 (1586)
223100 1586 3-1 16 vs
 (1642)
211779 1574
 (1501)
60685 1501 3-1 2 vs
 (1501)
60685 1501
 (1482)
219645 1482 3-1 7 vs
 (1380)
271036 1185
 (1501)
60685 1501 3-1 25 vs
 (1501)
60685 1501
 (1476)
271364 n/a 3-1 7 vs


Rating Changes for League Event

34 players

Name USATT # Begin Rating End Rating +/-
Chan, Ryan 93477 2070 2071 1
Cheng, Davy 79347 2075 2043 -32
HERNANDEZ PRADO, BERNARDO 89675 1841 1846 5
Sang, Yoo Pou 25337 2051 2050 -1
Karimov, Shavkat 92010 1738 1736 -2
Osadare, Olajide 83633 2060 2074 14
Seeny, Mart 17404 2054 2054 0
Sherpa, Tshering 81209 1653 1670 17
Kwong, Ken 60685 1501 1502 1
Wang, Zexuan 81393 2412 2413 1
Gopalan, Chandrasekar 202352 1688 1677 -11
Shrestha, Prem 211779 1574 1683 109
Yu, Alicia 217211 1906 1901 -5
Lin, Hunlan 218055 2037 2026 -11
Ngo, Song Han 219644 1654 1606 -48
Ngo, Songling 219645 1482 1464 -18
Lin, Junjie 219794 1827 1869 42
Yu, Shuang 220833 2180 2168 -12
Beatty, Garrett 222453 950 957 7
Kase, Utako 223100 1586 1569 -17
Zheng, Yuetong 230104 1563 1526 -37
Sudo, Tobin 1131693 1154 1154 0
Jia, Qiuyi 263263 1477 1463 -14
Shen, Allen 270203 1172 1147 -25
Bao, Brad Z 270440 948 939 -9
Guttenberg, Jeff 270489 1130 1157 27
Yu, Zhongjie 271036 1185 1420 235
Pise, Prath 271040 1557 1581 24
Ghoshal, Soumyadeb 271130 1261 1554 293
Chen, Mike 271308 0 1213 1213
Hsieh, Arthur 271358 0 1563 1563
Brobin, Ian 271363 0 913 913
Raghu, Sharan 271364 0 1450 1450
McElroy, Chris 271367 0 1040 1040

* - Manually adjusted rating