Simply Compete Logo
for

League Event Match Results

League Name: Spttc Saturday Night League

Event Date: 7 Aug 2021

Download League Event Report
For player:


Pre League Rating: -1

Adjusted To: 2072

Post League Rating: 20695 matches

 
 -- Not current member or subscriber.
Winner Loser
Name USATT # Rating Name USATT # Rating Score +/- Head to Head
 (2214)
220833 2214
 (2072)
271136 n/a 3-0 2 vs
 (2200)
92671 2200
 (2072)
271136 n/a 3-0 3 vs
 (2072)
271136 n/a
 (2075)
83633 2075 3-2 8 vs
 (2069)
93477 2069
 (2072)
271136 n/a 3-1 8 vs
 (2072)
271136 n/a
 (1921)
98235 1779 3-2 2 vs


Rating Changes for League Event

48 players

Name USATT # Begin Rating End Rating +/-
Chan, Ryan 93477 2069 2066 -3
Cheng, Davy 79347 2048 2086 38
Chia, Brian 30737 2122 2082 -40
HERNANDEZ PRADO, BERNARDO 89675 1836 1827 -9
Iturriaga, Bernardo 1236 2111 2109 -2
Parrish, Jane 75309 873 883 10
Sun, Robert 92671 2200 2220 20
Yang, George 74240 2056 2058 2
Karimov, Shavkat 92010 1647 1761 114
Ly, Chettra 1688 1856 1816 -40
Osadare, Olajide 83633 2075 2072 -3
Sherpa, Tshering 81209 1665 1655 -10
Kwong, Ken 60685 1469 1524 55
Wang, Zexuan 81393 2402 2404 2
Matteson, Andrew 98235 1779 1915 136
Gopalan, Chandrasekar 202352 1541 1544 3
Shrestha, Prem 211779 1587 1576 -11
Teng, Nadia 215326 1445 1530 85
Yan, Maggie 217205 1767 1767 0
Yu, Alicia 217211 1816 1906 90
Ngo, Songling 219645 1485 1464 -21
Lin, Junjie 219794 1858 1829 -29
Teng, Brad 220690 1552 1545 -7
Yu, Shuang 220833 2214 2209 -5
Kamat, Chirag 221328 1858 1856 -2
Kase, Utako 223100 1588 1513 -75
Agarwal, Aloke 223363 1537 1480 -57
Zheng, Yuetong 230104 1582 1563 -19
Sun, William 230594 1199 1192 -7
Jia, Qiuyi 263263 1207 1461 254
Wu, Xudong 1168137 1318 1313 -5
Dholakia, Yash 269829 1826 1855 29
Shen, Allen 270203 1163 1184 21
Gao, Zixuan 270207 925 926 1
Gao, Min 270244 1782 1754 -28
Sun, Jun 270373 1746 1762 16
Bao, Brad Z 270440 911 925 14
Guttenberg, Jeff 270489 1154 1140 -14
Liu, Rory 270754 1454 1594 140
Richards, Michael 270848 905 895 -10
Yu, Zhongjie 271036 1206 1206 0
Ge, Vicky 271038 870 857 -13
Hatfield, TJ 271039 829 829 0
Pise, Prath 271040 1605 1599 -6
Ghoshal, Soumyadeb 271130 0 1205 1205
Saling, Cooper 271131 0 917 917
lau, Michael 271135 0 1063 1063
Yan, Ziqi 271136 0 2069 2069

* - Manually adjusted rating