Simply Compete Logo
for

League Event Match Results

League Name: Spttc Saturday Night League

Event Date: 31 Jul 2021

Download League Event Report
For player:


Pre League Rating: 1818

Post League Rating: 18166 matches

 
 -- Not current member or subscriber.
Winner Loser
Name USATT # Rating Name USATT # Rating Score +/- Head to Head
 (2401)
81393 2401
 (1818)
217211 1816* 3-0 0 vs
 (2192)
92671 2192
 (1818)
217211 1816* 3-1 0 vs
 (2117)
30737 2117
 (1818)
217211 1816* 3-0 0 vs
 (2054)
74240 2056*
 (1818)
217211 1816* 3-0 1 vs
 (2032)
218055 2032
 (1818)
217211 1816* 3-0 1 vs
 (1845)
219794 1858*
 (1818)
217211 1816* 3-1 7 vs


Rating Changes for League Event

32 players

Name USATT # Begin Rating End Rating +/-
Chia, Brian 30737 2117 2122 5
Parrish, Jane 75309 870 873 3
Sun, Robert 92671 2192 2200 8
Yang, George 74240 2054 2056* 2
Karimov, Shavkat 92010 1655 1647 -8
Wang, Zexuan 81393 2401 2402 1
Shrestha, Prem 211779 1747 1587 -160
Teng, Nadia 215326 1455 1445 -10
Yan, Maggie 217205 1793 1767 -26
Yu, Alicia 217211 1818 1816* -2
Lin, Hunlan 218055 2032 2019 -13
Yu, Frank 218363 1337 1604 267
Ngo, Songling 219645 1478 1485 7
Lin, Junjie 219794 1845 1858* 13
Teng, Brad 220690 1314 1552 238
Cai, Qi 223588 1590 1692 102
Zheng, Yuetong 230104 1550 1582 32
Sun, William 230594 1192 1199 7
Sudo, Tobin 1131693 927 951 24
Jia, Qiuyi 263263 1207 1207 0
Shen, Allen 270203 1170 1163 -7
Gao, Zixuan 270207 915 925 10
Sun, Jun 270373 1729 1746 17
Bao, Brad Z 270440 895 911 16
Guttenberg, Jeff 270489 1129 1154 25
Liu, Rory 270754 1448 1454 6
Sarkisyan, Ruben 270782 0 851 851
Richards, Michael 270848 906 905 -1
Yu, Zhongjie 271036 0 1206 1206
Ge, Vicky 271038 0 870 870
Hatfield, TJ 271039 0 829 829
Pise, Prath 271040 0 1605 1605

* - Manually adjusted rating