Simply Compete Logo
for

League Event Match Results

League Name: HITTA Weekly League

Event Date: 11 Jul 2021

Download League Event Report
For player:


Pre League Rating: 1980

Post League Rating: 19906 matches

 
 -- Not current member or subscriber.
Winner Loser
Name USATT # Rating Name USATT # Rating Score +/- Head to Head
 (2089)
4615 2089
 (1980)
2316 1980 3-0 4 vs
 (2013)
203187 2013
 (1980)
2316 1980 3-0 7 vs
 (1980)
2316 1980
 (1960)
88210 1960 3-1 7 vs
 (1980)
2316 1980
 (1936)
126009 1936 3-2 6 vs
 (1980)
2316 1980
 (1925)
223480 1925 3-0 6 vs
 (1980)
2316 1980
 (1811)
219494 1811 3-0 2 vs


Rating Changes for League Event

58 players

Name USATT # Begin Rating End Rating +/-
Baig, Saqib 90211 1835 1835 0
Byles, Roberto 4615 2089 2084 -5
Do, Hoang 44825 2135 2068 -67
Eisenkoelbl, Karl 94837 1866 1854 -12
Hartwiger, Benjamin 93879 2177 2156 -21
Nguyen, Jeff 74947 1892 1924 32
Pang, Chong 83386 1576 1665 89
Ramos, Jonathan 97126 2068 2079 11
Serna, Cesar 2316 1980 1990 10
Whigham, Alexander 56798 1525 1527 2
Zhang, Bo 84643 1512 1481 -31
Banks, Jimmy 87987 1775 1797 22
Dao, Thuan 88259 1829 1796 -33
Jain, Ishan 126009 1936 1928 -8
Lai, Jason 91444 1802 1749 -53
Lee, Sungsup 90958 1832 1830 -2
Li, Duoguang 83605 1771 1779 8
Sun, Zhizeng 88210 1960 1943 -17
George, Matthew 5583 1800 1800 0
Song, Hannah 203187 2013 2052 39
Teng, Floriss 927281 1449 1455 6
Wang, Andy 213538 1932 1973 41
Gao, Di 218281 1943 1958 15
Nguyen, Quang 219494 1811 1800 -11
Gao, Li 220076 1513 1408 -105
Hemann, Keith 220831 1362 1500 138
Guo, Michael 221417 2102 2075 -27
Lu, Lily 222167 1450 1413 -37
Eisenkoelbl, Birgit 223145 761 705 -56
Zhang, Jerry 223480 1925 1917 -8
Montilla, Jerome 224105 1821 1828 7
Goncalves, Jose 229552 1408 1435 27
Joseph, Joshua 1157745 1144 1127 -17
Wang, Alina 264262 0 807 807
Salim, Raheel 1170805 2097 2145 48
Geronimo, Alexander 270105 1454 1507 53
Cheng, Ning 270404 0 1187 1187
Zhong, Zhibin 1171478 1340 1358 18
King, Lemuel 1171481 1212 1196 -16
Xiao, Prince 270626 379 479 100
Yepez, Felver 270628 1291 1320 29
Gu, Qixuan 270630 200 204 4
Huang, Adela 270703 322 297 -25
Yang, Cindy 270704 466 475 9
Mao, Allen 270746 392 399 7
Cheng, Max 270748 133 133 0
Cheng, Jack 270749 250 250 0
Xia, Zachary 270780 214 210 -4
Chen, Wei 270824 0 320 320
li, kevin 270825 0 354 354
li, connor 270826 0 266 266
Wu, Yue 270831 0 1236 1236
Wu, Lucas 270832 0 151 151
Guo, Tengyi 270838 0 286 286
Peng, Lucas 270889 0 237 237
Lee, Mason 270890 0 377 377
Xia, Maximus 270894 0 113 113
Sui, Thomas 270911 0 386 386

* - Manually adjusted rating