Simply Compete Logo
for

League Event Match Results

League Name: Spttc Saturday Night League

Event Date: 19 Jun 2021

Download League Event Report
For player:


Pre League Rating: 1806

Post League Rating: 18188 matches

 
 -- Not current member or subscriber.
Winner Loser
Name USATT # Rating Name USATT # Rating Score +/- Head to Head
 (1806)
217211 1806
 (1772)
75909 1772 3-0 7 vs
 (1806)
217211 1806
 (1639)
219644 1639 3-0 2 vs
 (1806)
217211 1806
 (1634)
216594 1634 3-1 2 vs
 (1806)
217211 1806
 (1570)
81209 1570 3-0 1 vs
 (1806)
217211 1806
 (1570)
223100 1570 3-0 1 vs
 (1806)
217211 1806
 (1348)
52673 1348 3-0 0 vs
 (1846)
1688 1846
 (1806)
217211 1806 3-1 6 vs
 (1806)
217211 1806
 (1726)
270373 1726 3-0 5 vs


Rating Changes for League Event

38 players

Name USATT # Begin Rating End Rating +/-
Alloju, Vijay Sunder 93857 1132 1167 35
Chan, Ryan 93477 2077 2099 22
Cheng, Davy 79347 2020 2023 3
HERNANDEZ PRADO, BERNARDO 89675 1817 1815 -2
Kim, Tae-Hyun 86341 1597 1567 -30
Pouv, Sophal 92359 2096 2101 5
Roberts, David 55604 2159 2118 -41
Shiwa, Felipe 85516 1450 1439 -11
Sumeri, Alex 52673 1348 1346 -2
Sun, Robert 92671 2205 2207 2
Timsuwan, Sakda 65198 2241 2261 20
Wakabayashi, Kei 75909 1772 1767 -5
Yang, George 74240 2043 2025 -18
Fong, Youyi 76956 1318 1255 -63
Karimov, Shavkat 92010 1636 1649 13
Ly, Chettra 1688 1846 1862 16
Seeny, Mart 17404 2055 2072 17
Sherpa, Tshering 81209 1570 1551 -19
Kaplan, Alexandr 98180 1953 1950 -3
Ilnitskii, Andrei 216594 1634 1632 -2
Yu, Alicia 217211 1806 1818 12
Ngo, Song Han 219644 1639 1631 -8
Lin, Junjie 219794 1874 1866 -8
Yu, Shuang 220833 2209 2212 3
Kase, Utako 223100 1570 1588 18
Cai, Qi 223588 1612 1590 -22
Zheng, Yuetong 230104 1442 1551 109
Sun, William 230594 1224 1196 -28
Wu, Xudong 1168137 1320 1306 -14
Quinnett, Larry 269826 1218 1228 10
Scott, Michael 269827 981 1232 251
Zubiate, Raquel 270140 719 719 0
Shen, Allen 270203 1199 1213 14
Gao, Zixuan 270207 957 949 -8
Sun, Jun 270373 1726 1729 3
Lelivelt, John 270436 918 913 -5
Guttenberg, Jeff 270489 1017 1019 2
Zou, Hongjing 270526 994 996 2

* - Manually adjusted rating