Simply Compete Logo
for

League Event Match Results

League Name: MDTTC Tuesday/Friday League

Event Date: 4 Oct 2019

Download League Event Report
For player:


Pre League Rating: 2101

Post League Rating: 2105

Explainer5 matches

 
 -- Not current member or subscriber.
Winner Loser
Name USATT # Rating Name USATT # Rating Score +/- Head to Head
 (2101)
34020 2101 62466
 
7 vs
98300
 
 (2101)
34020 2101 10 vs
 (2101)
34020 2101
 (1991)
219179 1991 4 vs
 (2101)
34020 2101 213752
 
2 vs
 (2101)
34020 2101
 (1868)
93595 1868 1 vs


Rating Changes for League Event

45 players

Name USATT # Begin Rating End Rating +/-
Chen, Ronald 90520
 
 
 
Gong, Joshua 90834
 
 
 
Hu, Hanfei 93595 1868 1885 17
Kamara, Mohamed G 34020 2101 2105 4
Li, George 86214
 
 
 
Sajed, Morteza 91804
 
 
 
Vilboux, Thierry 92059 1539 1479 -60
Fan, Taishan 94095 1450 1442 -8
Jin, Hantong 76907
 
 
 
Sampson, Thomas 62466
 
 
 
Zhang, Stephanie 98300
 
 
 
Yin, Fei 927893
 
 
 
Clark, Aaron 928195
 
 
 
Kumar, Navin 212713
 
 
 
Zhang, Eugene 213498
 
 
 
Zou, Zhaohui 213752
 
 
 
Narayan, Nikhil 214425
 
 
 
Wadkar, Sameer 216784 1741 1761 20
Zhou, Kelvin 216866
 
 
 
Kalantari, Hannah 217965
 
 
 
Zhang, Aaron 218476 1127 1216 89
Yang, Kevin 218573 793 897 104
Zheng, Lin 219146
 
 
 
Wan, Danny 219179 1991 1941 -50
Harman, Bennett 219264
 
 
 
Gautam, Daksh 219520 1002 992 -10
Hu, Hanrong 219821 728 738 10
Benjumea, Olga 220035 845 823 -22
Chen, Ryan 220128 402 397 -5
Cheng, Stephen 221442
 
 
 
Yang, Xiang 223687
 
 
 
Kashfipour, Kasra 224188
 
 
 
Mendoza, Oliver 229485 2302 2312 10
Jeng, Gloria 229610
 
 
 
Lawrense, Milan 229807
 
 
 
Ye, Emily 229921
 
 
 
Geesaman, Avery 231463 1507 1536 29
Andreev, Ilya 263087
 
 
 
Zheng, Yuzhou 263949
 
 
 
Huang, Gaosheng 263971
 
 
 
Lee, Sungjun 264247
 
 
 
Spence, Steadman 265348 1346 1350 4
Fiorillo, David 265884
 
 
 
Chen, YC 265926
 
 
 
Shere, Manish 266879
 
 
 

* - Manually adjusted rating