Simply Compete Logo
for

League Event Match Results

League Name: Spttc Saturday Night League

Event Date: 15 Jun 2019

Download League Event Report
For player:


Pre League Rating: 2013

Post League Rating: 20285 matches

 
 -- Not current member or subscriber.
Winner Loser
Name USATT # Rating Name USATT # Rating Score +/- Head to Head
 (2262)
65198 2262
 (2013)
268369 2013 3-0 0 vs
 (2222)
1236 2222
 (2013)
268369 2013 3-1 1 vs
 (2013)
268369 2013
 (2098)
81791 2098 3-1 16 vs
 (2013)
268369 2013
 (1746)
1132475 1690 3-1 0 vs
 (2013)
268369 2013
 (1637)
5901 1637 3-0 0 vs


Rating Changes for League Event

26 players

Name USATT # Begin Rating End Rating +/-
Flores, Mark 81791 2098 2027 -71
Fredrickson, John 5901 1637 1633 -4
Iturriaga, Bernardo 1236 2222 2216 -6
Roberts, David 55604 2210 2206 -4
Timsuwan, Sakda 65198 2262 2271 9
Osadare, Olajide 83633 1782 1784 2
Seeny, Mart 17404 2133 2127 -6
Wang, Zexuan 81393 2327 2340 13
Gopalan, Chandrasekar 202352 1616 1616 0
Yan, Ellie 214828 1619 1617 -2
Xiao, Ruichen 217212
 
 
 
Yu, Frank 218363 1044 1005 -39
Ngo, Song Han 219644 1410 1420 10
Ngo, Songling 219645 1236 1220 -16
Zhang, Mingyan 219649 572 572 0
Zhang, Raymon 220907
 
 
 
peng, Fei 221153
 
 
 
Zheng, Yuetong 230104 1139 1141 2
Qu, Wenhong 231059
 
 
 
Yin, Kodlee 1132475 1690 1800 110
Hu, Katie 250214
 
 
 
Siddappa, Manjunath 263098
 
 
 
Lee, Ming-Chun Paul 264526
 
 
 
Wong, Jeffrey 264901
 
 
 
Luo, Wenhao 264902
 
 
 
Aguanta, Roel Borbon 268369 2013 2028 15

* - Manually adjusted rating